T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 3. Turizm Şûrası
 • Neredeyim :

Şûra Komisyonları

KOMİSYON BAŞKANLARI

 1. Turizm Politikaları
  Bülent AKARCALI

 2. Turizmde Örgütlenme ve Destinasyon Yönetimi
  Kurtuluş KARAMUSTAFA, Prof. Dr.

 3. Turizmde Ürün Çeşitliliği ve Sürdürülebilirlik
  Akın AKSU, Prof. Dr.

 4. Çevre-Planlama-Altyapı
  İbrahim BİRKAN, Prof. Dr.

 5. Yatırım-Teşvik-Finansman
  Oya NARİN

 6. Konaklama Sektörü
  Ahmet BARUT

 7. Seyahat Acentacılığı ve Ulaşım
  Talha ÇAMAŞ

 8. Tanıtma ve Pazarlama
  Mithat ÜNER, Prof. Dr.

 9. Dijital Turizm ve İnovasyon
  Bayram Zafer ERDOĞAN, Prof. Dr.

 10. Turizm Eğitimi, İstihdamı ve Turist Rehberliği
  Muharrem TUNA, Prof. Dr.

 11. Yerel Yönetimler ve Turizm
  Fatma ŞAHİN

 12. İç Turizm
  Kayhan ÇOLAKEL

 13. Gastronomi Turizmi
  Vedat BAŞARAN