T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 3. Turizm Şûrası

ŞÛRA SEKRETARYASI

GENEL KOORDİNATÖR

Ömer ARISOY (Müsteşar)

ÜYELER

Ahmet TEMURCİ

İnanç ÖZÇAKMAK

Zehra GAMGAM

Mert DEMİRAL

Berat YILDIZ

Aslı GÜNDOĞDU AKSUNGUR

Leyla ŞİMŞEK

Burçak SAĞLAM POLAT

SEKRETERYA TELEFON

0312 213 74 60

ADRES

Kültür ve Turizm Bakanlığı İsmet İnönü Bulvarı No: 32, Kat: 8 Emek - ANKARA

E-POSTA

turizmsurasi@kulturturizm.gov.tr