T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 3. Turizm Şûrası

Şûra Komisyonları

 1. TURİZM POLİTİKALARI
 2. TURİZMDE ÖRGÜTLENME VE DESTİNASYON YÖNETİMİ
 3. TURİZMDE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
 4. ÇEVRE-PLANLAMA-ALTYAPI
 5. YATIRIM-TEŞVİK-FİNANSMAN
 6. KONAKLAMA SEKTÖRÜ
 7. SEYAHAT ACENTACILIĞI VE ULAŞIM
 8. TANITIM VE PAZARLAMA
 9. TURİZMDE YENİ TRENDLER-DİJİTAL TURİZM VE İNOVASYON
 10. TURİZM EĞİTİMİ VE TURİST REHBERLİĞİ
 11. YEREL YÖNETİMLER VE TURİZM
 12. İÇ TURİZM
 13. GASTRONOMİ TURİZMİ